Tanılama

Tanılama

Çocuk psikolojisi yetişkin içsel mekanizmalardan farklı çalışmaktadır. Yetişkinlere göre nispeten basit ve önemsiz gibi görünen konular çocuklar için dehşet verici, bunaltıcı veya içinden çıkılamayacak kadar karmaşık olabilmektedir. Gerekli destek ve yeterli açıklama bulamayan çocuklarda çeşitli sorunlar da gözlemlenebilir. Tamamı giderilebilir ve tedavi edilebilir olan bu sorunların bazıları kabus görme, yeme ve uyku bozuklukları, hiperaktivite, dikkat ve odaklanma eksikliği, çevre ile ilgili uyum ve davranış sorunları, ebeveynle çatışma ve konuşma bozukluklarıdır. Bunların yanı sıra gelişim gecikmelerine sebep olan bazı olumsuz durumlar da çeşitli fiziki ertelenmeleri ve yetersizlikleri beraberinde getirebilir. Tüm bu sorunlar ilerleyen yıllarda sınav kaygısı, sosyal uyum problemleri, ilişki problemleri gibi psikolojik sorunlara yol açabileceği gibi bir çocuk psikoloğu tarafından müdahele edilmediği takdirde çok daha ciddi sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır.