Seramik Atölyeleri

Seramik Dersi Faydaları

3-6 yaş grubu çocuklarda seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve yaratıcılığına yönelik sayılamayacak kadar çok yararı bulunmaktadır.

 • Küçük motor gelişimini sağlar el kaslarını güçlendirir..
 • Kendine güven duymasını sağlar,
 • Sabırlı olmayı aşılar,
 • Kavga kızgınlık gibi dürtülerini ,öfke ve kin gibi duygularını seramik ana malzemesi olan kil ile yok eder,
 • Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttırır,
 • Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştirir,
 • Bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştirir,
 • Soyut ve somut ilişkisini kurar,
 • Şekillendirme ve gözlem yapabilme yetilerini geliştirir,
 • Gelecekle ilişki kurar,
 • Yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenir,
 • Eleştiri yapabilme ve kabul edebilmeyi öğrenir.