Sanat Terapisi

Sanat Terapisi

Psikoterapinin bir çok farklı yolları vardır. Bunlardan biri de Sanat ile Terapi’dir. Sanat bir araç olarak kullanılır. Sanat terapisi öncelikle sorunun farkına varılmasını ve sorunun dışa vurulmasını sağlar. Hayal gücüne de yer veren bu terapi dışavurumu sağladığı için bireyleri rahatlatmaktadır. Terapi esnasında kişiler özgürce, kendini kısıtlamadan, baskı altında kalmadan kendini ifade eder. Sözle ifade edilemeyen bazı şeyler resim, müzik gibi sanat türleri ile ifade edilmektedir. Yani sözün bittiği ve yetersiz kaldığı yerde sanat terapisi kullanılır. Sanat terapisi 3 yaştan başlayarak her yaşa uygulanabilmektedir. Bireysel yada grup çalışması şeklinde de yapılabilir. Sanat terapisinin iki temel amacı vardır; bastırılmış düşünceleri açığa çıkarmak ve kişilerdeki uyumsuz davranışları açığa çıkarmaktır.