Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Hizmetler

Kurumun sistemin uyumlu bir şekilde çalışması, kurumun verimliliğini ve üretkenliğinin göstergesidir. Her kurum pek çok alt sistemden oluşmaktadır ve her alt sistemin kendine özel yapısı ve işlevi vardır.

Kurumsal danışmanlık, sistemin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri dolduracak veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ilave ederek, yapılması planlanan çalışmaları belirginleştirir. Tüm bu çalışmalar kurumun kimliğine ve hedeflerine uygun olarak dizayn edilir ve uygulamaya konur. Psikolium, kurumunuza yönelik bir nevi tetkik, teşhis ve tanı ile tedavi sürecini sizlere sunmaktadır.

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir. Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır.

Psikolium ayrıca kurumsal danışmanlık hizmetinin yanı sıra kurumlara yönelik koçluk hizmeti de sunmaktadır.

Hizmet Verilen Kurumlar

  • Şirketler
  • Özel Okullar/Kolejler
  • Devlet Okulları
  • Anaokulları
  • Kreşler