Gelişim Takibi

Gelişim Takibi

Gelişim takibindeki amaç ailelerin dikkatini çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerine çekmek,

Neden Çocuk Gelişimi Takibi?

0-6 yaş, çocukların gelişimi için ALTIN YILLAR’ dır. Kendine güven, dünyaya güven, temel sosyal beceriler, girişimcilik, kendini ifade edebilme gücü ve isteği gibi hayati özelliklerin temeli bu yaşlarda atılır.

Aileler, çocuklarının gelişimini genellikle aynı günlerde doğan bir akraba ya da komşu çocuğuyla kıyaslama yaparak takip etmektedirler. Oysa çocuk gelişimi takibi bu kadar basit iş olmayıp karmaşık ve kapsamlıdır. Belki fiziksel gelişim alanını gözlem ya da diğer çocuklarla kıyaslama yapılarak bir miktar da olsa takip edilebilir. Lakin dil-konuşma, bilişsel, ruhsal, sosyal, öz bakımgelişimi gözlem ya da kıyaslama yaparak takip edilemeyecek kadar karmaşık alanlardır. Aileler, gözlem yapılarak takip edilemeyecek gelişim alanlarını göz ardı edip çocukları okul çağına geldiğinde fiziksel açıdan sağlıklı fakat dil-konuşma, bilişsel, ruhsal, sosyal, öz bakım gelişimleri açılarından yaşıtlarının gerisinde kalmış bir çocuğa sahip olabilirler. Bu yüzden bütün hastalıklarda olduğu gibi gelişimsel gecikmelerde de erken tanı ve tedavi önemli olup okul çağına kadar bütün çocuklar düzenli aralıklarla bütün gelişim alanlarında birden uzman bir ekip tarafından mutlaka takip edilmelidir!