Bilgilendirme Seminerleri

Bilgilendirme Seminerleri

Yaşamın ilk altı yılında gelişme ve öğrenmenin çok hızlı olduğu ve bu dönemde edinilen deneyimlerin ileri ki yıllara temel oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Çocuk bu dönemde en çok aile ortamı içerisindedir. Bu nedenle aile, çocuğun gelişimini desteklemede en önemli yeri tutmakta, anne-babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda eğitim programları ile desteklenmesi önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmaların aile eğitim programlarına katılan anne-babalar üzerinde çocuk eğitimi konusunda olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Bu açıdan anne-baba eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.